bg
Przedszkole Teddy The Bear

Nauka

Realizujemy Podstawę programową wychowania przedszkolnego Korzystając z metody projektu, do której włączamy inne nurty edukacyjne, m.in. Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak i wiele innych.

Równocześnie budujemy dwujęzyczny świat przedszkolny Pracujemy na autorskich podstawach programowych języka angielskiego dopasowanych aktualnych polskich zagadnień, wykorzystujemy metody takie jak CLIL (Content and Language Integrated Learning)TPR (Total Physical Response) i inne.

Po polsku i po angielsku podstawą dnia w przedszkolu są:

  • Budzenie w dzieciach pasji do poznawania świata
  • Czytanie książek
  • Zajęcia plastyczne
  • Dużo ruchu na świeżym powietrzu
  • Śpiewanie piosenek i wiersze