bg
Przedszkole Teddy The Bear

Wyjątkowe potrzeby

Nasze przedszkole ma wieloletnie doświadczenie we wspieraniu dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Cukrzyca

Zaczęło się od pewnego małego chłopca o imieniu Kuba i jego rodziców, którzy nauczyli nas jak dbać o dzieci z cukrzycą. Dziś, gdy minęło ponad 6 lat od jego przyjścia do Teddy’ego mamy za sobą wiele szkoleń, zmiany sprzętu na bardziej nowoczesny (sensory, pętle) i opiekujemy się już piątym z kolei dzieckiem z pompą insulinową. Jeśli szukacie przedszkola dla dziecka z pompą insulinową, zapraszamy!

Autyzm

Od kilku lat świadomość społeczna czym jest spektrum autyzmu zmienia się na lepszą. Rodzice nie zawsze akceptują sugestię obserwacji psychologicznej, jednak po latach współpracy z terapeutami widzimy jak ważne jest udzielenie dzieciom wsparcia właśnie na tym najwcześniejszym etapie rozwoju – w przedszkolu. Wg klasyfikacji ICD 11 nie rozróżniamy już zespołu Aspergera, ale niezależnie od nazewnictwa wiemy, że dzieci atypowe są pod wieloma względami wyjątkowe i utalentowane. Tworząc zespoły IPET dajemy im wsparcie w rozwoju tych obszarów, w których same sobie nie radzą.

Uważamy, że trzeba próbować włączać do grupy „typowej” nawet dzieci, które na początku mają duże problemy w funkcjonowaniu społecznym, werbalnym czy poznawczym i wiemy, że starania specjalistów i naszych nauczycieli procentują czasem spektakularną poprawą funkcjonowania dzieci ze spektrum.

Inne

Skomplikowane problemy w sferze poznawczej, społecznej czy emocjonalnej u dzieci – to wszystko nasza codzienna praca. Wspierani przez terapeutów realizujących indywidualne programy terapeutyczne dostosowujemy program nauczania do ich potrzeb. Dzieci z niedosłuchem, problemami z mową Ze względu na dwujęzyczność w przedszkolu przyjęcie dziecka z problemami ze słuchem czy z mową z powodów innych niż społeczne wymaga szczegółowej konsultacji.

Z doświadczenia wiemy, że maluchy, które mają kłopoty w tej sferze nie zawsze czują się komfortowo i pewnie w środowisku z drugim językiem. Jeśli mówienie lub rozumienie po polsku sprawia dziecku problem to może się zdarzyć, że wprowadzenie dodatkowego języka jeszcze bardziej spowolni naukę podstaw komunikacji.