bg
Przedszkole Teddy The Bear

Wychowanie

Prawidłowy rozwój emocjonalny daje podstawy do funkcjonowania w społeczeństwie, które będzie kształtowało dzieci przez kolejne, długie lata. Dopiero dziecko stabilne i posiadające umiejętności międzyludzkie na odpowiednim do wieku poziomie, jest w stanie wykorzystać w pełni swoją wiedzę poznawczą i tworzyć zdrowe relacje.

Bliskie są nam założenia J. Juula, że dziecko warto uczyć niezależnego myślenia opartego naswoim „ja” z poszanowaniem granic innych. Ponadto wierzymy we wzmocnienie pozytywne nagrodami społecznymi - dobrym słowem, przybiciem piątki.

Pracujemy nad dziecięcą wiarą w siebie, poczuciem własnej wartości na zdrowym poziomie i świadomością możliwości swoich sukcesów (pewność siebie)

W pierwszej kolejności dbamy o rozwój emocjonalny i społeczny, samodzielność i relacje.

Słuchamy, wyjaśniamy, uczymy otwartości ze zdrowym wyznaczaniem granic.

Uczymy dzieci samodzielności, ale też tego, ze zawsze mogą liczyć na naszą pomoc.

Ważny jest każdy z nas, bez względu na to jak różni od siebie jesteśmy – pięknie jest być sobą.

Ćwiczymy panowanie nad emocjami, tak, by nie krzywdzić nimi innych, ale też w taki sposób, by nie zawładnęły nami ich negatywne skutki.

Nie ma dobrych i złych emocji. Wszystkie są po coś.

Ubranie, wygląd - to sprawy drugorzędne. Najważniejsze jest to, co w środku.

Miłość, przyjaźń, dobro - to podstawowe życiowe wartości.